Ang kahulogan sa misteryo sa kamatayon alang sa tawo

Usahay giingon nga ang kamatayon wala maglungtad hangtod ang usa ka tawo makahibalo niini. Sa laing pagkasulti: alang sa usa ka tawo, ang kamatayon adunay mas tinuod nga kahulogan kay sa uban nga buhi nga binuhat, tungod kay usa ra ka tawo ang nakahibalo niini. Ang hulga nga katapusan nga atong gihunahuna nagpugong kanato sa pagkinabuhi nga walay mga pangutana. Apan ang kamatayon maoy usa ka talagsaong hitabo.

Kadaghanan sa kinabuhi sa mga tawo gitiman-an sa tanang matang sa panagbulag: panagbulag tungod sa dakong gugma, dakong gugma, gahom, o kuwarta lang. Kinahanglang ibulag nato ang atong mga kaugalingon gikan sa mga tinguha ug mga gilauman ug ilubong kini aron adunay bag-o nga butang nga magsugod. Unsay Nabilin: Paglaum, Pagtuo, ug Mga Kahinumduman.

Bisag ang kamatayon anaa sa tanang dapit sa media, kining masakit nga topiko wala gayod tagda. Tungod kay daghang mga tawo ang nahadlok sa kamatayon ug, kung mahimo, likayi ang pagduol niini. Kasagaran mas lisud ang pagbangotan sa pagkamatay sa palibot. Gibati namo nga mas walay gahum kaysa kaniadto.

Ang mga ritwal ug mga simbolo makatabang sa pagbangotan.

Ang mga ritwal ug mga simbolo sa pagbangotan kanunay nga nakatabang sa mga tawo sa pagsagubang sa pagkawala sa usa ka minahal. Unya ang usa ka tawo mamalandong ug mamalandong sa iyang kaugalingon - siya naghunahuna kon siya nakahimo ba sa husto nga mga desisyon sa iyang kinabuhi, ug nangita sa kahulogan sa kinabuhi ug kamatayon. Ang pagpangita alang sa pagka-imortal mao ug nagpabilin nga pagpangita alang sa sulundon nga ritwal. Makakat-on kita kon unsay buhaton aron mabuhi human sa kamatayon. Ang mga simbolo ug mga ritwal makatabang sa mga tawo sa pag-navigate ug pagpuyo niining walay kasigurohan.

Ang mga simbolo usa ka hinungdanon nga paagi aron masabtan ug makunhuran ang pagkakomplikado. Pananglitan, makatabok kita sa duha ka kahoy nga lipak ug sa ingon ipahayag ang diwa sa Kristiyanidad. Ang usa ka wink mao ang sama nga simbolo sa usa ka pagyango, usa ka kamot, o usa ka gikuyom nga kumo. Adunay sekular ug sagrado nga mga simbolo ug kini anaa bisan asa. Nahisakop sila sa elementarya nga mga porma sa pagpahayag sa kaugalingon sa tawo.

Ang mga ritwal sa paglubong, sama sa pagdagkot ug kandila o pagbutang ug mga bulak sa lubnganan, makatabang niadtong suod sa namatay nga makasagubang sa kapildihan. Ang pagsubli sa mga ritwal nagsiguro sa kaluwasan ug kahupayan.

Personal nga pagbangotan

Ang mga tema sa kamatayon ug pagkawala kay personal ug emosyonal. Kanunay silang giubanan sa kahilom, pagpanumpo ug kahadlok. Sa dihang mag-atubang kita sa kamatayon, makaplagan nato ang atong kaugalingon sa usa ka kahimtang nga dili pa kita andam. Wala kitay kusog sa pagsukol sa mga awtoridad, sa mga lagda sa paghan-ay sa mga sementeryo ug sa pagpahigayon sa mga lubong, nga wala gani nato mahibaloi, mahimo ba natong usbon o usbon. Bisan pa, ang matag tawo adunay kaugalingon nga paagi sa pagbangotan - kinahanglan nga hatagan sila og lugar ug oras.

“Ang memorya mao lamang ang paraiso diin walay makaabog kanato. "Jean Paul

Ang mga paryente sa namatay adunay katungod sa pag-apil sa pagplano ug mahimong mamugnaon kung gusto nila. Sa pagpili sa usa ka lubnganan, dili kinahanglan nga magsugod ka sa usa ka lubnganan. Kini ang tinguha alang sa indibidwalismo nga karon nagpatunghag bag-o, apan usab daan nga mga ritwal.

Ang mga desisyon nga gihimo sayo sa yugto sa pagbangotan adunay malungtarong epekto. Kadtong nagdumala sa mga sementeryo ug mga direktor sa punerarya kinahanglang makakat-on nga mahimong sensitibo ug mabination sa mga nangamatay. Kinahanglan usab nga tagdon ang mga panginahanglan nga mahimong dili mapahayag sa nagbangotan sa ilang kasubo ug pag-antos.

Nagrepaso ka: Mga Simbolo sa Pagbangotan

Carnation

Kining matahum nga bulak gilangkit sa pagbangotan ug ...